The Cabin in the Woods (2012) แย่งตาย ทะลุตาย

หนังฮอดลีวูด เรื่องThe Cabin in the Woods เป็นเรื่องราวของเพื่อน 5 คนที่ออกเดินทางไปเที่ยวพักผ่อนที่กระท่อมร้างกลางป่า แต่แล้วสิ่งที่พวกเขาต้องเผชิญคือปีศาจร้ายที่ยากจะต่อกร พร้อมกับความลับที่ใครก็คาดไม่ถึง เมื่อแท้จริงแล้วความสยองเหล่านั้น อาจเป็นสิ่งที่มีคนบางกลุ่มบงการอยู่!

The Cabin in the Woods (2012) แย่งตาย ทะลุตาย
The Cabin in the Woods (2012) แย่งตาย ทะลุตาย
The Cabin in the Woods (2012) แย่งตาย ทะลุตาย