Guardians of the Galaxy

เล่าเรื่องราวของชีวิตที่ยังดำเนินต่อไปของเหล่านักสู้ผจญภัยในห้วงอวกาศ เริ่มด้วย “ปีเตอร์ ควิลล์” ที่ยังคงเสียใจกับการสูญเสีย “กามอร่า” แต่ต้องนำทีมปกป้องพวกพ้อง พร้อมกับภารกิจสุดท้าทายในการช่วยชีวิต “ร็อกเก็ต” ซึ่งภาคนี้จะพาผู้ชมย้อนกลับไปติดตามเรื่องชีวิตอีกมุมของร็อกเก็ตที่ไม่เคยเปิดเผยมาก่อน

Hi, I’m aichile

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *